Gorczański Park Narodowy – co w sobie skrywa?

Gorczański Park Narodowy został utworzony w roku 1981 jako 14. Park Narodowy na terenie Polski, a obecnie jest jednym z 23. takich miejsc w naszym kraju. Obszar parku obejmuje centralne pasmo Gorców, a jego symbolem jest salamandra plamista. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w miejscowości Poręba Wielka.

Powstanie

Pierwszy rezerwat przyrody na tych terenach powstał z inicjatywy Ludwika Wodzickiego z Poręby Wielkiej, który założył obszar chroniony na swoich 114 ha i nadał mu imię Władysława Orkana. Park Narodowy o powierzchni już 5908 ha powstał dopiero w roku 1981, a obecnie jest to już 7029,85 ha z tzw. otuliną o powierzchni 16 647 ha. Na terenie parku znajdują się wszystkie najwyższe szczyty Gorców, w tym Turbacz.

Flora i Fauna

Dla Gorczańskiego Parku Narodowego charakterystyczne są duże kompleksy leśne, w tym typowe dla gór podziały na piętra. Lasy stanowią aż 95% powierzchni parku co sprzyja nie tylko rozwojowi flory, ale pozwala na utrzymanie wielu siedlisk zwierzęcych rzadko występujących w Polsce – w Gorcach żyją m.in. niedźwiedzie, rysie, czy żbiki. Inną, typową dla GPN cechą charakterystyczną są polany gorczańskie, powstałe w wyniku działalności człowieka, ale obecnie będące siedliskiem dla wielu unikatowych roślin i owadów oraz stanowiące dużą atrakcją turystyczną jako naturalne tarasy widokowe dla krajobrazów górskich. Z polan gorczańskich widać m.in. Tatry.

Turystyka

Okolice Gorczańskiego Parku Narodowego są doskonałym miejscem wypoczynkowym, a w samym parku znajdują się dwa miejsca biwakowe. Najbardziej znaną miejscowością związaną z Gorcami jest Poręba Wielka, siedziba Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego, gdzie znajdują się źródła z gorącymi solankami jodobromowymi, najwyżej położone w Polsce obserwatorium astronomiczne na Suchorze, czy Park Wodzickich. Miejscowość stanowi doskonały punkt wypadkowy w Gorce, w tym na Turbacz.

Przez park przebiega wiele oznakowanych szlaków turystycznych oraz edukacyjnych, można również wynająć przewodnika. W okolicach oraz w obrębie parku znajduje się wiele pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych